Tag Archives: szczeglne

Projekotwanie balustrady z plastiku na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem kilku wypadków.

Budowa ploty PVC na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na to oraz zgłaszania tego faktu do starostwa powiatowego prócz szczególnych wypadków.

Sztachety z Winylu na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie przekraczające wielkości 2,2 m budowane pośrodku dwoma przylegającymi działkami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń obok prywatnych i wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ogrodzenie z plastyku na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia powinno zawierać gatunek ogrodzenia, sposób zrealizowania jego montażu a także planowany termin startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dołączyć deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych i jeśli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do budowy balaski PVC na plot i bramkę sztachetowa zadane są specjalne uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce wjazdu.

Budowę płotu wolno rozpocząć po 30 dniach od zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, kiedy planowane sztachetki Winylowe na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa jest niezgodne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W sytuacji gdy planowane sztachetki plastikowe na plot i bramkę ze sztachetprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zaczęcia robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku chęci wybudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements